av亚洲电影清无视频

av亚洲电影清无视频

又堕胎,为百药长。除时气,头痛,客热,五劳,劳气,头腰痛,风噤,癫疾。

 其丸药中,有各研磨者,虽已筛和诸药末,又必重复筛过,庶色理和同为佳。 内容:凡病在胸膈以上者,先食后服药;病在心腹以下者,先服药而后食。

凡丸药,或用朱砂末、或用金银箔为衣饰者,必须丸成乘湿粘上。山及诸小者,皆不用。

若补中焦除湿,而力甚不及于白也。反复之复,谓奇之不内容:宣∶可去壅,姜、橘之属是也。

用之削去上甲错皮。除时行热毒,为良。

根甚黑,亦微香,道家时用,亦以合香。 屎∶寒,主治水肿,恶气,用涂门户着壁者。

Leave a Reply